Hírlevél

Látogató számláló

0
0
2
2
3
8
1

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Frankó Éva e.v.

 

 1. Frankó Éva e.v. (továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 2. Adatkezelő az ügyfelek tájékoztatása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót teszi közzé az Infotv. 20.§ (2) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében.
 3. Adatkezelő által kezelt oldal: thetatanfolyam.hu
 4. Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Jelen adatkezelési tájékoztató a 2018. május 25-én hatályba lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz ügyfelei adatai jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.
 5. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelő által üzemeltetett honlapo(ko)n történő regisztrációval, jelentkezéssel kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.
 6. Jelen tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során, továbbá az Adatkezelő által tartott tanfolyamokra, programokra és konzultációkra vonatkozóan végzett adatkezelési tevékenységre, és az ezen adatkezelések által érintett ügyfelekre.
 7. Hozzájárulás: jelentkező akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, mely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Jelentkező hozzájárulását a honlapon található jelentkezési lap elküldésével automatikusan megadja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás az adatkezelés folyamán bármikor korlátozás nélkül visszavonható.
 8. Az adatkezelő megnevezése
  Frankó Éva e.v., mely m.n.s. egyéb oktatás
  végzésére jogosult.
  székhelye: 1188 Budapest, Fenyőfa u. 1B 3.em. 9.ajtó
  adószáma: 67004197-1-43
  képviselője: Frankó Éva
  cégjegyzékszáma: 01-09-924804
  honlapja: www.thetatanfolyam.hu
  A tárhelyszolgáltató neve: Microware Hungary Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.).
 9. Az adatkezelő minden olyan adatot tárol, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a kliensekhez és az ügyfelekhez fűződő kapcsolatait megtartsa. Ezek az alábbiakban kerülnek részletesen felsorolásra. Ezek lehetnek a teljes nevet és e-mail címet tartalmazó feljegyzések vagy részletesebb feljegyzések is, amelyek magukban foglalják a teljes nevet, születési dátumot, telefonszámot, e-mail címet, valamint az otthoni címet.
 10. Ha az ügyfél részt vesz egy tanfolyamon vagy más rendezvényen, az adatkezelő adózási célból eltárolhatja adóazonosító számát vagy adószámát és minden olyan adatát, amelyre szüksége van ahhoz, hogy mindazokon a területeken, ahol működik, szabályos számlát tudjon kiállítani.
 11. Az adatkezelő az adatokat azért tárolja, hogy biztosítani tudja ingyenesen kínált szolgáltatásait, illetve, hogy a kliensei és ügyfelei felé vállalt szerződéses kötelezettségét teljesítse.
  A személyes adatok tárolásának célja, hogy az adatkezelő információt küldhessen a képzéseiről, az általa tartott és szervezett rendezvényekről, tanfolyamokról, workshopokról és egyéni konzultációs lehetőségekről az ügyfélnek, valamint regisztrálhassa a tanfolyamokra.
  Az adatokat az adatkezelő csak meghatározott és törvényes célból tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.
  Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
  Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 12. A tárolt adatok és a tárolás oka:
  Családi- és utónév, lakcím, e-mail cím és telefonszám
 13. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség nélkül – harmadik félnek nem adja ki.
  Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfelei bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel módjáról és céljáról.
 14. A személyes adatok felvételének és kezelésének célja az adatkezelő honlapja útján elérhető szolgáltatások nyújtása, illetve az adatkezelő Facebook oldalán végzett adatkezelési tevékenységek, ideértve
  – a felhasználóval való kapcsolattartás,
  – időszerű eseményekről való tájékoztatás,
  – rendezvényekre történő regisztráció, illetőleg jelentkezés,
  – kéretlen regisztrációk, visszaélések megelőzése és kiszűrése,
  – esetleges panaszok kezelése,
  – közvetlen üzletszerzési célra (pl. rendezvény reklámozására) az ügyfél külön
  hozzájárulása alapján,
  – konzultációban történő részvétel.
 15. Az adatkezelés célja továbbá visszaigazoló e-mail küldése az egyes programokra való jelentkezésről, díjbekérő e-mail küldése az egyes tanfolyamokra, tájékoztató elküldése emailben, kapcsolatfelvétel, illetve – erre vonatkozó kérés esetén – tanfolyami díjak számlájának postázása.
 16. Záró rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

 1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztató módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján (www.thetatanfolyam.hu). A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó, érintett a szolgáltatások használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított tájékoztatóban foglaltakat.
 2. A tájékoztató módosításai a www.thetatanfolyam.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Honlap készítés