Hírlevél

Látogató számláló

0
0
2
3
8
2
9

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A www.thetatanfolyam.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) Frankó Éva Anna e.v. tulajdona (továbbiakban: „Üzemeltető”).

Megrendeléskor az általános szerződési feltételek automatikusan hatályba lépnek. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a weboldalról történő jelentkezés alapján az Üzemeltető és a vásárló között jön létre.

Szerződésünk kizárólag interneten keresztül, elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül egyedileg aláírásra, iktatásra, továbbá postázásra, azonban annak tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A működéssel, jelentkezési feltételekkel, folyamattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a weboldalon megadott elérhetőségeken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk felhasználóink rendelkezésére állni.

 

Üzemeltető adatai:

Cégnév: Frankó Éva e.v.

Székhely és levelezési cím: 1088 Budapest, Fenyőfa u. 1. B ép. 3/9.

Adószám: 67004197-1-43

Nyilvántartási szám: 42241492

Elektronikus elérhetőség: thetahealingtanfolyam@gmail.com

Telefonszám: +36-70/774-5710

Bankszámlaszám: Frankó Éva e.v. OTP Bank 11719001-20354277

 

Megrendelés menete

  1. Felhasználó kiválasztja a kívánt szolgáltatást (tanfolyam, konzultáció) a Jelentkezés menüpontban.
  2. Jelentkezéssel egyidőben meg kell adni a felhasználó adatait, melyek a számlázáshoz, illetve teljesítéshez szükségesek.
  3. A jelentkezés beérkezését követően felhasználó a megadott e-mail címre értesítést kap 48 órán belül, mely tartalmazza a választott szolgáltatás részleteit, megjelölve az ellenérték megfizetésének módját is.

 

Fizetési feltételek

A fizetési feltételeket a jelentkezést követően kapja meg a felhasználó e-mailben.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy adatai tárolásra kerülnek a Frankó Éva Anna e.v. (1088 Budapest, Fenyőfa u. 1. B épület 3/9.) adatkezelő által a www.thetatanfolyam.hu felhasználói adatbázisában. Az adatkezelő által kezelt adatok részletei az adatvédelmi tájékoztatóban elérhetők.

 

Elállás, lemondás menetének ismertetése

Felhasználó a jelentkezést követően 14 napig felhasználó jogosult gyakorolni elállási jogát. Ebben az esetben a befizetett részvételi díj visszafizetésre kerül felhasználó részére, azzal a kitétellel, hogy a befizetett részvételi díj 10%-a kezelési költség címen levonásra kerül. A visszafizetés a felhasználó által megadott bankszámla számra történik 10 munkanapon belül.

Felhasználó az elállás jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja az üzemeltető fent megnevezett levelezési címére vagy az e-mail címre történő megküldéssel. Felhasználó az elállás jogát határidőn belül gyakorolja, ha a jelentkezést követő 14 napon letelte előtt nyilatkozatát elküldi.

Felhasználó az elállás jogát a vételár kiegyenlítését követően a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja.

Vis maior esetében, melyről egyik Fél sem tehet, visszajár felhasználó részére a befizetett díj 50%-a, vagy felhasználó választhatja az üzemeltetővel történő megegyezés esetén a teljes befizetett összeg későbbi felhasználásának lehetőségét.

A jelentkezéssel automatikusan életbe lép az ÁSZF.

 

Panaszkezelés

Az esetleges panaszok bejelentésére az Üzemeltető jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségein keresztül van lehetőség, írásban (levélben vagy emailen) előterjesztve.

A panaszt az Üzemeltető 30 napon belül írásban megválaszolja.

 

Záró rendelkezések

Az Üzemeltető jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az Üzemeltető a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Bővebb adatvédelmi tájékoztatást az „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmaz.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az új szerződési feltételek a Weboldalon közzétételre kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori feltételek érvényesek.

 ÁSZF hatályos: 2021. április 7. napjától visszavonásig.

Honlap készítés